Forest Fond | Saada päring
15106
page-template-default,page,page-id-15106,fl-builder-2-8-2-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Saada päring

Saada meile oma päring ja vastame 24h jooksul.

 • Vastame Teie taotlusele esimesel võimalusel
 • Personaalselt Teile tehtud pakkumine ei kohusta Teid millekski
 • Teie andmed on kaitstud

Forest Fond kontaktandmed

.

Eestis tegutsevate fondide esindaja Forest Fond

Kontor: Tornimäe 5, Tallinn, Harjumaa 11317
E-mail: forestfond.estonia@gmail.com

.

Martin Mägi
Ostujuht
(+372) ‎53630303
forestfond.estonia@gmail.com

Metsa ost / põllumaa ost ja metsa puidu kokkuost

Majandusliku tulu saamisel on kokku kolm võimalust:

 • metsaomanik viib läbi metsaraie organiseerimise või kasvava metsa müügi omal käel;
  •    metsaomanikul saab tuge ühistult, et müüa raieõigust kasvava metsa jaoks või selleks, et müüa metsa ülestöötamist ja metsamaterjali;
  •    mets müüakse koos maaga metsaomaniku poolt.

Selleks et vältida edaspidiseid probleeme, tuleks müügitehingute kinnitamisel jälgida, et lepingud oleksid korrektselt sõlmitud ning et neisse saaks kirja mõlema osapoole vastutus ja õigused.

Metsaraie organiseerimisel on metsaomanik vastutav järgneva eest:

 • valmistab ette raieala;
  •    kasvava metsa raiumise puidusortideks (palk, paber, küte);
  •    sortimendi kokkuvedu metsast laoplatsile;
  •    sortimendi väljavedu metsa äärest ostjateni;
  •    sortimendi müük.Sellist puidumüügiviis on tuntud ka kui metsamaterjali võõrandamine. Metsaomaniku teadmised metsandusest peavad olema sellisel juhul väga head.

Mida peaks metsaomanik silmas pidama kui alustab ise metsa raiumist?

•    Hea arusaam Metsaseadusest ja selle õigusaktidest.
•    Hea arusaam nii metsa kui ka metsamaterjali keerulisest mõõtmismetoodikast.
•    Hea arusaam puiduturu spetsiifikast
•    Tuleks meeles pidada, et metsaomaniku kanda jäävad kõik metsa raie planeerimisega kaasnevad riskid

Raieõiguse müük kasvavale metsale tähendab, et: 
•    metsaomanik müüb kasvava metsa endale kuuluvalt kinnistu piirkonnalt;
•    maa, mille peal mets kasvab jääb metsaomanikule;
•   metsa raieõiguse ostja, peab korraldama metsaraie ja puidu realiseerimise.

Kasvava metsa raieõiguse müük ehk selle võõrandamine on vahelmine võimalus.

Sellisel juhul on tähtis, et metsaomanik teeks palju kodutööd enne müügilepingu sõlmimist ja uuriks järgnevat:

 • Informatsiooni kogumine metsa ostja kohta kui tegu on ettevõttega
 • Tegema end tuttavaks lepingute sõlmimisega
 • Tegema kindlaks tasumise protsess – kas see toimub sortimendi saagi järgi või konkreetne hind lepitakse eelnevalt kokku

Küsimuste korral nende teemade kohta võib abi saada nii metsandusel spetsialiseeruvatelt nõustajatelt kui ka kohalikelt metsaühistutelt.

Mida tuleks silmas pidada, kui metsaomanik soovib müüa oma kasvavat metsa?
•    Kõigepealt peaks end tuttavaks tegema Metsaseadusega ning samuti sellega seotud õigusaktidega.
•    Selleks, et saada võimalikult palju kasumit müügi pealt, oleks soovitatav küsida pakkumist mitmelt huviliselt ning neid võrrelda.
•    Tuleks silmas pidada, et pakutav hind pole alati kõige olulisem kasvava metsa müügil, sest oluline on ka see, et ostja on usaldatav ja nende töö on kvaliteetne.
•    Peab arvestama, et läbi tuleks viia ka metsakinnistu olukorra üldine kontroll ja pärast raietegevuse lõpetamist tuleks kindlasti alles jäänud kasvav mets üle mõõta.
•    Enne tehingu läbi viimist tuleks veenduda raieõiguse ostja kogemusvõimekkuses ning võimes selgitada võimalikke riske mis kaasnevad raieõigusega metsaomanikule
•    Mida enam detaile raieõiguse võõrandamise leping endas sisaldab, seda vähem riske on metsaomaniku kanda.

Kui mets müüakse maaga koos siis see tähendab kinnistu müüki.

Selline müügiversioon sobib neile, kes soovivad oma metsakinnistust vabaneda. Sellisel juhul tuleks läbi mõelda maaomandi müügiga kaasnevad faktorid. Metsakinnistu müügis on omanikul riske kõige vähem, sest tegu on notariaalse tehinguga ja alatest kinnistu müügihetkest on kogu edasine vastutus uue omaniku kanda. Omandiõigus hakkab kehtima alates momendist, kui see on kantakse kinnistusraamatu registrisse. Sellisest müügi tulu on ühekordne.

Kinnistumüümise A ja O metsaomanikule

•    Maaüksusele, mida on soov müüa, tuleks tellida erapooletu (metsa) väärtuse andmine
•    Metsaühistute puidumüügikonsulendilt (see võib olla tasuline) tuleks küsida nõu ja tuge
•    Tuleks vältida igasuguste mittenotariaalsete lepingute sõlmimist
•    Metsakinnistu müügihinna tasumise protsess tuleks viia läbi notari