Forest Fond | metsa ost, majandamine ja investeeringud.
Forest Fond'i ajalugu ulatub 2009. aastasse, mil ettevõte hakkas Eestis tegelema metsa ostu'ga, majandamisega ja sellesse investeermisega. Forest Fond laiendas oma tegevust 2013. aastal, kui hakati ostma ka põllumaid. Tegemist on Eesti erakapitalil põhineva ettevõttega, mille eesmärk on metsa ost ja hallata metsa- ja põllumaad.
14468
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14468,fl-builder-2-8-2-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Põllumaade ja metsa ost üle Eesti – igas suuruses ja
seisukorras, otse omanikelt ja vahendajatelt.
Oleme huvitatud ka loodusparkidest ja maastikukaitsealadest.
Nõustame metsamajandamise küsimustes.

Forest Fond metsa ost ja majandamine.

Forest Fond’i ajalugu ulatub 2009. aastasse, mil ettevõte hakkas Eestis tegelema metsakinnistute ostmisega. Forest Fond laiendas oma tegevust 2013. aastal, kui hakati ostma ka põllumaid. Tegemist on Eesti erakapitalil põhineva ettevõttega, mille eesmärk on varuda ja hallata metsa- ja põllumaad. Forest Fond ei tegele ostetud maade edasimüügiga, vaid aitab suurematel Eesti maaomanikel, ettevõtetel ja fondidel hallata nende metsamajandust paremini, olles hea partner kõigile oma koostööpartneritele.

Meeldivat koostööd,
Forest Fond’i müügitiim

Metsa ostu-müügiprotsess

Metsakinnistute ja põllumaade läbi Metsakuninga kiiresti ja mugavalt nii eraisikute kui firmade jaoks.

Võta ühendust või saada päring

Metsakinnistute ja põllumaade läbi Metsakuninga kiiresti ja mugavalt. Kõigepealt tuleb meiega ühendust võtta telefoni, e-posti või alloleva vormi kaudu.

Teeme Teile pakkumise 48h jooksul

Objekti esmast hindamist lihtsustab takseerimis- ehk inventeerimisandmete olemasolu internetis. Kui seda pole, oleme valmis selle koostama.

Vaatame maatüki üle

Kui orienteeruv hind Müüjale sobib, lepime kokku aja ja vaatame maatüki üle. Vaatluse tulemusel võib esialgne pakutud hind muutuda 10% ulatuses, kas üles või alla.

Allkirjastame lepingu

Järgmisena külastame koos Müüjaga notarit.

Notar kannab Teile ostusumma

Peale tehingu kinnitamist teeb notar Müüjale väljamakse deposiitkontolt, kuhu Metsakuningas on eelnevalt vajaliku summa üle kandnud.

Ja tehing ongi lõpuni viidud

Meie eesmärk on Müüjale õiglase hinna pakkumine ja tehingu ausalt vormistamine, mis on ka meie pikaajalise edu saladuseks/aluseks.

Saada päring siit

Miks valida just Forest Fond?

Väga hea hind

Teeme turu parimaid pakkumisi

Tehingute vormistamise kiirus

Hinnapakkumisest tehinguni kuni kolme tööpäevaga

Oskused ja pädevus

Üle 8 aasta igapäevast metsa haldamise kogemust

Ausus

Kogu tehing on läbipaistev ja aus

Kui palju maksab metsamaa ja metsa ost firmale ja metsamaa omanikule?

Kui palju maksab metsamaa ja metsa hektar selle omanikule?

Kuidas kujuneb metsamaa ehk metsakinnistu hind?

Metsamaa hindamine tuleneb mitmetest faktoritest nagu näiteks metsakinnistu asukoht, metsamaa viljakus ning kinnistu suurus. Metsamaa väärtuse arvestamisel peetakse silmas metsakinnistu piirkonnas kasvavat metsamaterjali üleüldist mahtu ning kui palju on võimalik seda materjali raiuda.

Kuidas kujuneb metsa hektari hind raieõiguse müügil?
Raieõiguse müügi puhul arvestatakse metsa hektari hind järgnevalt:

 • Metsakinnistu asukoht ja ligipääsetavus
 • Kasvavate puuliikide valik.
 • Raiematerjali kvaliteet ning küpsus.
 • Metsa tervislik olukord (juurepess, haavataelik, põdrakahjustus jne).

*Lisaks võetakse arvesse raie puude osa kasvava metsa kogutagavarast ja erinevate sortide kokkuostupunkti kaugust antud raiepiirkonnast.

Metsa hind kõigub olenevalt mitmetest asjaoludest

Nagu eelnevalt mainitud, kujuneb metsa hind paljudest asjaoludest. Lisaks sellele sõltub hind ka sellest, kas mets müüakse metsakinnistu tervikuna ehk mets koos maaga, või müüakse ainult õigus teha metsaraiet antud metsakinnistul ehk müügil on ainult metsamaterjal. Selleks, et saada võimalikult palju tulu, on soovitatav müüa metsakinnistu kogutervikuna.
Keskmine hind metsamaahindamisel kõigub läbi aastate. Allpool on välja toodud mõningad näited metsahindadest:

 • Tavaliselt on metsamaa müügihind lageraie eesmärgiga kuni €1,000 metsamaa hektari eest
 • Noore metsa hind võib kujuneda kuni €2,500-ni metsa hektari kohta sõltuvalt puuliikidest konkreetses metsas
 • Keskmise metsaga metsamaad võib keskmiselt müüa hinnaga kuni €10 000 metsamaa hektari eest
 • Küpse metsa hindamisel võib selle hind metsa hektari kohta tõusta kuni €40 000-ni (või enam)
 • Raieõiguse müügi hind raiutava metsamaterjali eest on sõltuvalt metsas asuvate puuliikidest €10 kuni €70 tihumeetri eest. Nii raie- kui transpordikulud on sellest juba maha arvestatud.

Enne metsamaa või kasvava metsa raieõiguse müümist tuleks kindlasti teha endale tuttavaks järgnevad teemad:

 • Mis on metsakinnistu müügi ja raieõiguse võõrandamise erinevused ja kuidas seda müüa maksimaalse tulu eest?
 • Metsakinnistu ja metsa raieõiguse müügi maksustamine tulumaksuga 2018. aastal
 • Mis on raieõiguse müügi erinevad võimalused?

Metsaomanike seas sageli esinevad küsimused

Milline näeb välja kasvava metsa müügitehing?

Kuigi enamus arvavad, et kasvava metsa müügitehing on notraiaalne tehing, siis tegelikult on pigem tegu lihtsalt raieõiguse müügiga. See tähendab, et metsaomanik müüb kehtiva metsateatise põhjal ja raieõiguse võõrandamise lepingus mõlema osapoole kokkuleppel tingimuste põhjal kasvava metsa sellisel alusel, et metsamaa jääba talle alles. Seejärel teostab ostja antud metsamaal raie ning realiseerib puidu järgides lepingus kokkulepitud tingimusi.

Kuidas metsamaa müük toimub?

Metsakinnistu müügitehing kehtib kui notariaalne tehing ning metsaomandi õigus tekib kinnistusraamatusse siisekandmise hetkest. Müügitehingu järgselt läheb metsavaldus üle ostjale. Metsakinnistu müügihinna tasumishetkel tuleks soovitatavalt kasutada notari deposiiti, ehk enne notariaalse tehingu toimumist teeb ostja ülekande müügisumma väärtuses rahaga notari arvelduskontole.

Kuidas ma saaksin müüa oma metsakinnistu või kasvava metsa raieõigust?

Selleks, et saada võimalikult suuremat kasu tuleks vältida selle müümiste neile, kes võtavad sinuga otse ühendust pakkudes „parimat tehingut“. Samuti tuleks välistada selle müümist ostjatele, kes pakuvad end kaubanduskeskuste või bussipeatuste seinal asuvatel reklaamidel. Tavaliselt on selliste ostjate puhul tegu müügivahendajatega, kelle eesmärk on osta kokku võimalikult odavalt metsa, et seda suurematele metsandusettevõtetele edasi müüa.

Eestis asuvad metsandusettevõtted ei helista inimestele ega tegele bussipeatustesse või külakeskustesse kuulutuste kleepimisega!

Põhjuseks on asjaolu, et müügis olevad metsad ja metsakinnistud jõuavad varem või hiljem nende lauale. Kas siis otse metsaomanikult või läbi metsaoksjonite ja vahendajate.

Olles ise samuti 100% Eestimaine metsandusettevõte, oleme ka meie huvitatud sellest, et metsaomanik saaks metsa müügist õiglase tulu, kuid tihtilugu see kahjuks nii ei lähe.

Kas parim koht metsa müümiseks on metsaoksjon?

Metsaoksjonite korraldajad on nö. seaduslikud vahendajad. Nemad võtavad oma oksjonikeskkonda metsa müüki ja kutsuvad seejärel oksjonil osalema metsandusettevõtted. Kuid oksjoni lõpus kasseerivad nad metsaomanikule välja makstavast müügitulust enestele komisjonitasud.

Metsandusettevõtted ei saa oksjonitel maksta metsa eest paremat hinda, kui otse metsaomanikule. Seega ei saa just väita, et metsaoksjon tagab alati parima hinna turul, kuna komisjonitasud tuleb metsaomanikul müügihinnast maha arvestada ja omast taskust oksjonipidajatele ära maksta.

Kuidas tuleks valida raietööde teostajat?

Esiteks tuleks küsida võrreldavaid hinnapakkumisi erinevatelt Eesti metsandusettevõtetelt. Metsandusettevõtteks võib pidada neid firmasid, kellel on isiklik raietehnika ja kogemustega tööjõud endal olemas.

Tuleb pidada meeles, et parim hind ei pruugi alati tagada kvaliteeti ja keskkonnasõbralikke raietöid. Oluline on ka see, et tööde teostajal oleks pikaajaline kogemus, professionaalne ja kaasaegne tehnika ja väljaõppe saanud personal. Selleks tasub külastada ettevõtete kodulehti ning jälgida, et kontaktid ei viitaks ainult paarile isikule vaid erineva professiooniga suuremale personalile. Kindlasti peaks olema tegu Eestis tuntud ettevõttega.

Kui ma olen ise metsaomanik, siis kas ma võin oma metsas puid raiduda?

Metsaomanik võib ühe metsakinnistu kohta raiuda tuulemurdu või kahjustatud puid kuni 20 tihumeetrit aastas. Suuremate raiemahtude korral peab ta keskkonnaametist küsima metsateatise ehk raiepileti.

Suurematel metsakinnistutel kui viis hektarit peab raieõiguse saamiseks koostama eelnevalt metsamajandamiskava. Seda aga ainult juhul, kui planeeritud raiemaht ületab kahtekümmet tihumeetrit aastas.

Tutvu kindlasti eelnevalt metsaseadusega ja küsi nõu kohalikult metsakonsulendilt.

Mis on metsateatis?

Metsateatis ehk raiepilet on metsa raiet lubav dokument. Metsateatist on võimalik registreerida e-metsateatise veebiteenuses või saata see keskkonnaametile e-postiga.

Milleks on metsamajandamiskava vajalik?

Suurematel metsakinnistutel kui viis hektarit peab raieõiguse saamiseks koostama metsamajandamiskava. Seda siis juhul, kui planeeritav raiemaht ületab kakskümmend tihumeetrit aastas. Metsamajandamiskava abil saab metsaomanik oma metsast põhjaliku ülevaate.

Metsamajandamiskava ja selles sisalduvad hindamisandmed kehtivad 10 aastat.